El nostre procés de fabricació

Un cop rebem els palets de fusta assecada del serradors, es treballa aquesta per tal de donar-li la forma necessària per formar la barrica. Peça a peça la bóta queda vestida i es passa al foc. Amb la combinació de l’escalfador i la humitat de l’aigua que s’hi aplica, s’aporta a la fusta una flexibilitat que permet donar forma a les dogues fins que s’obté la bóta domada i es torra segons les necessitats de cada client.

Després de ser tractada al foc, l’artesà anivella la bóta, la testa i la ranura per tal d’adaptar-ne els fons (tapes). Una vegada serrat i enrivetat, el fons s’adapta a la bóta i a continuació es copegen els cèrcols fins que s’assoleix la pressió necessària per tal que quedi hermèticament tancat. Seguidament es controla la bóta perquè no tingui pèrdues i amb posterioritat es poleix i es prepara per la seva missió, que no és cap altra que envellir bons vins i brandis.

Poden observar les parts essencials d’aquest procés en el vídeo que els oferim a continuació: